Skip to main content
Reflexinteratie

Uw behandel traject

Een traject bij Reconnect reflexintegratie kan per persoon variëren afhankelijk van de specifieke benadering en behoeften van het individu (kind of volwassen). Hieronder pers stap een algemeen voorbeeld van hoe een traject eruit zou kunnen zien:

Voor wie?

Reflexintegratie is geschikt voor iedereen. Een behandeling puur ter ontspanning en/of stress reductie of waarbij de reflexen onvoldoende geïntegreerd zijn. Het maakt niet uit welke leeftijd het is voor iedereen geschikt.

Wat u in een traject kunt verwachten

Stap 1

Intake en evaluatie

Het traject begint met een intake, waarbij uw therapeut informatie verzamelt over de medische geschiedenis, ontwikkelingsmijlpalen, gedrag, motorische vaardigheden en eventuele zorgen of uitdagingen. Mogelijk worden ook beoordelingen uitgevoerd om de status van primitieve reflexen en andere ontwikkelingsaspecten te evalueren.

Stap 2

Doelstellingen bepalen:

Op basis van de intake/evaluatie stelt de therapeut specifieke doelstellingen vast. Dit kunnen doelen zijn zoals verbeterde motorische vaardigheden, betere aandacht, emotionele regulatie of sensorische verwerking.

Stap 3

Individueel Plan van Aanpak:

De therapeut ontwikkelt een gepersonaliseerd plan van aanpak dat gericht is op de behoeften van het individu (kind of volwassen). Dit kan bewegingsoefeningen, sensorische stimulatie, stressreductie, spelactiviteiten en andere interventies omvatten.

Stap 4

Sessies en Oefeningen:

De individu (kind of volwassen) begint met regelmatige sessies bij de therapeut. Deze sessies kunnen individuele begeleiding omvatten waarbij de therapeut specifieke oefeningen en technieken begeleidt. Deze oefeningen kunnen gericht zijn op het stimuleren van specifieke reflexen en het bevorderen van ontwikkelingsmijlpalen.

Stap 5

Thuisoefeningen:

De therapeut kan ook thuisoefeningen aanbevelen die het kind samen met de ouders kan doen. Deze oefeningen zijn ontworpen om continu te werken aan reflexintegratie en ontwikkeling tussen de sessies door.

Stap 6

Voortgangsbeoordeling:

Tijdens het traject wordt regelmatig de voortgang geëvalueerd. Aanpassingen aan het behandelplan kunnen worden gedaan op basis van hoe het kind reageert op de interventies.

Stap 7

Integratie van Veranderingen:

Naarmate het traject vordert en reflexen de individu (kind of volwassen) beter geïntegreerd raken, kunnen verbeteringen in motorische vaardigheden, gedrag en andere gebieden worden waargenomen.

Stap 8

Afronding en Onderhoud:

Zodra de gewenste doelen zijn bereikt, kan het traject worden afgerond. In sommige gevallen zal uw therapeut u aan raden om de geleerde oefeningen te blijven onderhouden om ervoor te zorgen dat de positieve veranderingen behouden blijven.

Communicatie

Het is belangrijk op te merken dat iedereen uniek is en dat het traject bij een Reconnect reflexintegratie altijd wordt afgestemd op de individuele behoeften, reacties en voortgang van het kind of volwassen. Voordat u met een traject begint, is het raadzaam om goed met de therapeut te communiceren en duidelijk te begrijpen wat het traject inhoudt en wat de verwachtingen zijn.

Dimensies

3 dimensies van leren en bewegen.

Voor/achter – Focus dimensie
Verantwoordelijk voor: overleving, veiligheid, behoeftes.- Participatie.
Onder/boven – Centrering dimensie
Verantwoordelijk voor: Emotie en interactie. – Stabilisatie
Links/rechts – Lateralisatie dimensie

Verantwoordelijk voor: Expressie en interpretatie
– Processing

Meer informatie

Bel voor een afspraak of voor meer informatie + 31 – 622904229 (mobiel). Mogelijk dat ik met een client bezig ben, spreek dan een boodschap in, ik zal u zo spoedig mogelijk terugbellen.  

Downloads/formulieren

Verschillende behandelmethode

Hieronder enkele van de bekendste Reflexintegratie opleidingen en hun kenmerken:

Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration (MNRI)

MNRI, ontwikkeld door Svetlana Masgutova, richt zich op het identificeren en integreren van primitieve reflexen en het verbeteren van neurosensorimotorische vaardigheden. Deze benadering omvat specifieke technieken en oefeningen die zijn ontworpen om de reflexen te activeren en te integreren door middel van beweging, aanraking en sensorische stimulatie.

Rhythmic Movement Training (RMT)

Rhythmic Movement Training is een benadering die zich richt op het stimuleren van het centrale zenuwstelsel door middel van ritmische bewegingspatronen. Deze bewegingspatronen worden aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd van het individu om te helpen bij het integreren van primitieve reflexen. RMT omvat specifieke oefeningen en bewegingen om reflexen te activeren en te integreren.

Brain Gym

Brain Gym richt zich op het gebruik van bewegingsoefeningen om de verbindingen tussen de hersenhelften te verbeteren en de integratie van hersenfuncties te bevorderen. Hoewel het zich niet uitsluitend richt op primitieve reflexen, kan het helpen bij het verbeteren van motorische vaardigheden en cognitieve prestaties.

INPP Method

De INPP-methode (Institute for Neuro-Physiological Psychology) richt zich op het identificeren van ongeïntegreerde primitieve reflexen en het bieden van oefeningen en activiteiten om ze te helpen integreren. De aanpak omvat bewegingsoefeningen en stimulatie van specifieke reflexpatronen.

HANDLE Approach

HANDLE (Holistic Approach to NeuroDevelopment and Learning Efficiency) is een benadering die zich richt op het begrijpen van de sensorische verwerking, neurologische en cognitieve uitdagingen van individuen. Het omvat een breed scala aan strategieën, waaronder beweging, voeding en sensorische integratie, om de ontwikkeling te ondersteunen.

Wil je weten wat reflexintegratie voor jou kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op